THÔNG BÁO CẬP NHẬT BỔ SUNG THÔNG TIN BÁO CÁO MINH BẠCH CỦA TTP THÁNG 1/2021

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 158/UBCK-QLCB về việc tăng Kiểm toán viên hành nghề. Theo đó Uỷ ban CKNN chấp thuận cho công ty TNHH Kiểm toán TTP được bổ sung 01 kiểm toán viên hành nghề Nguyễn Hà Phương ( Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4033-2018-133-1, cấp ngày 06/12/2018) vào danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại công ty TTP kể từ ngày 15/01/2021.

Văn bản

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN NIÊM YẾT NĂM 2021

Ngày 19/11/2020 Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đã có Quyết định số 767/QĐ-UBCK về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán TTP và các kiểm toán viên hành nghề của công ty được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021.

Quyết định và danh sách kiểm toán viên hành nghề kèm theo

QD 767 – 2020 UBCK niem yet 2021

THÔNG BÁO CẬP NHẬT BỔ SUNG THÔNG TIN BÁO CÁO MINH BẠCH CỦA TTP

Công ty TNHH KIểm toán TTP xin thông báo cập nhật bổ sung thông tin trên Báo cáo minh bạch của công ty tháng 11/2020 về việc tăng 01 Kiểm toán viên hành nghề và thay đổi địa chỉ hoạt động kinh doanh của chi nhánh Hà Nội như sau:

  1. Kể từ ngày 30/10/2020 Công ty TNHH Kiểm toán TTP sẽ tăng thêm 01 Kiểm toán viên hành nghề là Trịnh Phi Thường Sinh năm 1970 có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 2576 – 2020 – 133 – 1 được cấp ngày 30/10/2020.
  2. Địa chỉ hoạt động kinh doanh của chi nhánh Hà Nội được chuyển về: Nhà A3BT6 khu đô thị mới Hạ Đình, ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Quyết định của Bộ Tài chính về chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng 2021

Ngày 12 tháng 11 năm 2020 Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1773/QĐ-BTC về việc chấp thuận cho Doanh nghiệp kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghế được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021. Trong đó, có Công ty TNHH Kiểm toán TTP và các Kiểm toán viên hành nghề của công ty.

Quyết định kèm theo sau

QD 1773 BTC loi ich cong chung 2021

 

THÔNG BÁO CẬP NHẬT BỔ SUNG THÔNG TIN BÁO CÁO MINH BẠCH CỦA TTP

Công ty TNHH Kiểm toán TTP xin thông báo cập nhật bổ sung thông tin trên Báo cáo minh bạch của công ty tháng 9/2020 về việc báo giảm 03 Kiểm toán viên hành nghề. Tính đến ngày 15/09/2020 công ty đã giảm 03 kiểm toán viên hành nghề do chấm dứt hợp đồng lao động. Đó là

 

STT Họ và tên Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán Ngày chấm dứt hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian
Số Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Trịnh Thị Ánh Minh 1434-2018-133-1 10/10/2017 31/12/2022 15/09/2020
2 Trần Duy Nguyên 0189-2017-133-1 02/03/2017 31/12/2020 15/09/2020
3 Lê Xuân Bách 1305-2018-133-1 10/10/2017 31/12/2022 15/09/2020

Chi tiết xem văn bản dưới đây

THONG BAO CAP NHAT BC MINH BACH 9-2020

Thông báo giảm Kiểm toán viên

Ngày 15/09/2020 Tổng Giám đốc công ty TNHH Kiểm toán TTP đã có công văn gửi Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi Kiểm toán Viên. Theo đó công ty xin thông báo giảm các kiểm toán viên là:

  1. Trịnh Thị Ánh Minh
  2. TRần Duy Nguyên
  3. Lê Xuân Bách

Lý do giảm do chấm dứt hợp đồng lao động.

Cv bao giam KTV 2020

Báo cáo minh bạch 2019

Theo quy định tại Thông tư 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về việc kiểm toán độc lập đối với các đơn vị có lợi ích công chúng. Công ty TNHH Kiểm toán TTP công bố thông tin về Báo cáo minh bạch năm 2019. Các nội dung chi tiết được xem tại file đính kèm

Bao cao minh bach 2019

 

 

Thông báo giảm kiểm toán viên hành nghề

Ngày 24 tháng 12 năm 2019 Tổng Giám đốc công ty TNHH Kiểm toán TTP đã có Quyết định số 171/QĐ-TTP về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Lê Hoàng Long – Kiểm toán viên với lý do xin chuyển công tác khác.

Công bố thông tin

Trước tiên, Công ty TNHH Kiểm toán TTP xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của Quý các cơ quan và khách hàng tới hoạt động kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán của Công ty chúng tôi trong thời gian qua.

Ngày 04/12/2019 công ty TNHH Kiểm toán TTP đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 6 với các nội dung thay đổi như sau:

 

STT Thông tin cũ Thông tin mới
1. Chức danh Tổng Giám đốc công ty Ông Lê Quang Đức Bà Nguyễn Chi Thành
2. Người đại diện pháp luật của công ty Ông Lê Quang Đức – Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc – Ông Lê Quang Đức – Chủ tịch HĐTV

– Bà Nguyễn Chi Thành – Tổng Giám đốc

Chúng tôi xin trân trọng thông báo và cảm ơn.