Dịch vụ Kiểm toán Nội bộ

Kiểm toán nội bộ là một hoạt động đảm bảo và tư vấn độc lập, khách quan được thiết kế nhằm gia tăng và cải thiện các hoạt động trong một tổ chức. Kiểm toán nội bộ góp phần giúp tổ chức đạt được các mục tiêu của mình bằng việc áp dụng các phương pháp tiếp cận mang tính nguyên tắc và hệ thống nhằm đánh giá, nâng cao hiệu quả của các quy trình quản lý rủi ro, kiểm soát và quản trị.

Chúng tôi có đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên đều là những chuyên gia hàng đầu với kinh nghiệm chuyên sâu về tài chính, kế toán, kiểm toán, tín dụng, thuế và quản trị doanh nghiệp… Đội ngũ này đã có mấy chục năm kinh nghiệm thực tiễn kiểm toán và tư vấn cho rất nhiều các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế, các tổ chức thuộc xã hội,….Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng sẽ cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ kiểm toán nội bộ với chất lượng tốt nhất đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Quý khách hàng.