THÔNG BÁO CẬP NHẬT BỔ SUNG THÔNG TIN BÁO CÁO MINH BẠCH CỦA TTP

Công ty TNHH Kiểm toán TTP xin thông báo cập nhật bổ sung thông tin trên Báo cáo minh bạch của công ty tháng 9/2020 về việc báo giảm 03 Kiểm toán viên hành nghề. Tính đến ngày 15/09/2020 công ty đã giảm 03 kiểm toán viên hành nghề do chấm dứt hợp đồng lao động. Đó là

 

STT Họ và tên Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán Ngày chấm dứt hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian
Số Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Trịnh Thị Ánh Minh 1434-2018-133-1 10/10/2017 31/12/2022 15/09/2020
2 Trần Duy Nguyên 0189-2017-133-1 02/03/2017 31/12/2020 15/09/2020
3 Lê Xuân Bách 1305-2018-133-1 10/10/2017 31/12/2022 15/09/2020

Chi tiết xem văn bản dưới đây

THONG BAO CAP NHAT BC MINH BACH 9-2020

Comments are closed.