Quyết định của Bộ Tài chính về chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng 2021

Ngày 12 tháng 11 năm 2020 Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1773/QĐ-BTC về việc chấp thuận cho Doanh nghiệp kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghế được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021. Trong đó, có Công ty TNHH Kiểm toán TTP và các Kiểm toán viên hành nghề của công ty.

Quyết định kèm theo sau

QD 1773 BTC loi ich cong chung 2021

 

Comments are closed.