Thông báo về việc Đăng ký KD dịch vụ kiểm toán cho Chi nhánh Hà Nội

Ngày 22/06/2023, Bộ Tài chính đã có Công văn 6501/BTC-QLKT về việc đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh. Theo đó Bộ Tài Chính chấp thuận cho công ty TNHH Kiểm toán TTP – Chi nhánh tại Hà Nội, được kinh doanh dịch vụ kiểm toán dưới sự ủy quyền của công ty.

Chi tiết như sau

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *