Thông báo giảm Kiểm toán viên

Ngày 15/09/2020 Tổng Giám đốc công ty TNHH Kiểm toán TTP đã có công văn gửi Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi Kiểm toán Viên. Theo đó công ty xin thông báo giảm các kiểm toán viên là:

  1. Trịnh Thị Ánh Minh
  2. TRần Duy Nguyên
  3. Lê Xuân Bách

Lý do giảm do chấm dứt hợp đồng lao động.

Cv bao giam KTV 2020

Comments are closed.