THÔNG BÁO GIẢM KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

Ngày 30/06/2021, công ty TNHH Kiểm toán TTP đã có công văn gửi Cục Quản lý giám sát kế toán và Kiểm toán – Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc ” Thay đổi danh sách Kiểm toán viên hành nghề”. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán TTP xin báo giảm Kiểm toán viên hành nghề đã được chấp thuận là Phạm Thu Hà có Giấy CNĐK hành nghề 0570-2018-133-1 ngày cấp 10/10/2017 ngày hết hạn 31/12/2022 với lý do chấm dứt hợp đồng kể từ ngày 01/07/2021.

bao giam KTV Pham Thu Ha

 

Comments are closed.