Thông báo bổ sung Kiểm toán viên hành nghề

Ngày 03/07/2023 Bộ Tài chính đã cấp giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán số 3321-2023-133-1 cho kiểm toán viên của công ty là Ông Phan Tất Thành, chứng chỉ kiểm toán viên 3321/KTV cấp ngày 07/05/2015, được phép hành nghề tại Công ty TNHH Kiểm toán TTP kể từ ngày 03/07/2023.

Thông báo về việc Đăng ký KD dịch vụ kiểm toán cho Chi nhánh Hà Nội

Ngày 22/06/2023, Bộ Tài chính đã có Công văn 6501/BTC-QLKT về việc đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh. Theo đó Bộ Tài Chính chấp thuận cho công ty TNHH Kiểm toán TTP – Chi nhánh tại Hà Nội, được kinh doanh dịch vụ kiểm toán dưới sự ủy quyền của công ty.

Chi tiết như sau

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI HÀ NỘI.

Ngày 11/04/2023 Phòng đăng ký kinh doanh sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh lần thứ 2 với các nội dung thay đổi như sau:

Tên chi nhánh: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thông tin người đứng đầu là ông: Nguyễn Mạnh Chiến – Sinh ngày 29/05/1989

 

 

THÔNG BÁO BỔ SUNG KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ ĐƯỢC CHẤP THUẬN 2023.

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có công văn số 112/UBCK-QLCB về việc hồ sơ đăng ký tham gia kiểm toán chấp thuận năm 2023 của công ty TNHH Kiểm toán TTP. Theo đó, chấp thuận bổ sung đối với 02 Kiểm toán viên vào danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 theo danh sách đính kèm Quyết định số 881/QĐ-UBCK kể từ ngày 09/01/2023, bao gồm:

  • Phó giám đốc Trần Thị Hạnh ( Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số: 0726-2023-133-1)
  • Kiểm toán viên Phạm Thị Tuyên ( Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số: 1474-2021-133-1).

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI HÀ NỘI

Ngày 15/08/2022 Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã có công văn số 75/CV-TTP gửi Bộ Tài chính về việc xin tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với chi nhánh của công ty tại Hà Nội.

Chi nhánh công ty tại Hà nội được Sở Kế hoach và đầu tư Hà nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102902085 – 001 ngày 11/11/2009 và được thay đổi lần 1 vào ngày 17/08/2020 . Chi nhánh cũng được Bộ tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số 021/KDKT lần đầu ngày 24/10/2013 và được điều chỉnh lần thứ 4 ngày 15/01/2020.

Thời gian tạm dừng dịch vụ kiểm toán của chi nhánh công ty tại Hà Nội bắt đầu từ ngày 15/08/2022.

THÔNG BÁO GIẢM KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

Ngày 01/08/2022, Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã có công văn gửi Cục Quản lý giám sát kế toán và Kiểm toán – Bộ Tài chính về việc ” Thay đổi danh sách Kiểm toán viên hành nghề”. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán TTP xin báo giảm Kiểm toán viên hành nghề đã được chấp thuận là Trịnh Phi Thường có Giấy CNĐK hành nghề 2576-2020-133-1 ngày cấp 30/10/2020 ngày hết hạn 31/12/2022 với lý do chấm dứt hợp đồng kể từ ngày 01/08/2022.