THÔNG BÁO GIẢM KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

Ngày 01/08/2022, Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã có công văn gửi Cục Quản lý giám sát kế toán và Kiểm toán – Bộ Tài chính về việc ” Thay đổi danh sách Kiểm toán viên hành nghề”. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán TTP xin báo giảm Kiểm toán viên hành nghề đã được chấp thuận là Trịnh Phi Thường có Giấy CNĐK hành nghề 2576-2020-133-1 ngày cấp 30/10/2020 ngày hết hạn 31/12/2022 với lý do chấm dứt hợp đồng kể từ ngày 01/08/2022.

Comments are closed.