Ban Lãnh đạo của Công ty Kiểm toán TTP

Con người luôn là yếu tố được quan tâm đặc biệt để đảm bảo dịch vụ của chúng tôi cung cấp đạt chất lượng cao. Do vậy đội ngũ lãnh đạo của Công ty được trang bị đầy đủ các kiến thức, được đào tạo bài bản cả trong và ngoài nước, có đầy đủ kinh nghiệm, có bản lĩnh, có tính chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao đã từng nhiều năm lãnh đạo và làm việc tại các công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam.

Đội ngũ lãnh đạo của Công ty TNHH Kiểm toán TTP gồm:

 1. Ông Lê Quang Đức

     Chức vụ: Chủ tịch HĐTV. (Đã thôi chức và rút khỏi HĐTV về nghỉ chế độ từ 11/2023)

 1. Bà Nguyễn Chi Thành

     Chức vụ: Tổng giám đốc.

 1. Bà Lê Phương Anh

     Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

 1. Bà Trần Thị Hạnh

     Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

 1. Ông Hoàng Văn Khoa

     Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

 1. Ông Nguyễn Hữu Đồng

     Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

 1. Bà Hoàng Thị Khánh Vân 

     Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

8.  Ông Nguyễn Quang Thiều

     Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kiểm toán XDCB

9. Bà Đỗ Thị Huyền

     Chức vụ:  Trưởng phòng Kiểm toán

10. Ông Trần Tuấn Ninh

Chức vụ:  Phó Tổng Giám đốc

 1. Ông Nguyễn Mạnh Chiến

     Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh công ty tại Hà Nội.

 1. Ông Nguyễn Đức Thịnh

     Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh công ty tại TP Hồ Chí Minh

 1. Bà Bùi Thanh Trang

     Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Miền Bắc

 1. Ông Đỗ Ngọc An

     Chức vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Bắc

   Chi tiết:

 1. Ông LÊ QUANG ĐỨC  – Sinh năm 1964

Chức vụ: Chủ tịch HĐTV. (Đã thôi chức và rút khỏi HĐTV về nghỉ chế độ từ 11/2023)

 

Bằng cấp chuyên môn:

 1. Cử nhân Kinh tế – Trường Đại Học Tài chính Kế toán.
  2. Cử nhân Luật – Trường Đại học Luật Hà Nội.
  3. Chứng chỉ kiểm toán viên quốc gia.
  4. Tham gia các khóa đào tạo trưởng đoàn của Kiểm toán Nhà nước Ấn Độ.
  5. Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ tại Pháp, Bỉ, Hà Lan, Ý, Trung Quốc, Singapore, Malaysia…
  6. Tham gia nhiều khóa học ngắn hạn trong nước và quốc tế.

Kinh nghiệm chuyên môn:

Số năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán: 24 năm

Số năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán: 30 năm

 1. Từ 12/2019 đến tháng 11/2023: Chủ tịch HĐTV
 2. Trước đó đã giữ các trọng trách:
 • Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP

– Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán ASNAF Việt Nam

– Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán ASC

– Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) – thuộc Bộ Tài Chính

– Trưởng phòng Kiểm toán Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) – thuộc Bộ Tài Chính

– Kế toán trưởng Công ty Cơ điện Nông nghiệp Hải Hưng

– Kế toán trưởng Công ty Giống cây trồng Hải Hưng

 2. Bà NGUYỄN CHI THÀNH – Sinh năm 1977

Chức vụ: Tổng giám đốc

Bằng cấp chuyên môn:

 1. Thạc sỹ kinh tế
 2. Cử nhân kinh tế – Trường đại học Tài chính kế toán
 3. Cử nhân tiếng Anh – Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội
 4. Tham gia nhiều khoá học về chuyên ngành kiểm toán và thuế;
  5. Chứng chỉ kiểm toán viên cấp quốc gia;
  6. Tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ kiểm toán tại Singapore, Malaysia…
  7. Tham gia nhiều lớp đào tạo ngắn hạn trong nước và Quốc tế.

Kinh nghiệm chuyên môn:

Số năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán: 20 năm

Số năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán: 21 năm

 1. Từ 12/2019 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
 2. Trước đó đã từng giữ các trọng trách:

-Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP

– Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán VNaudit

– Kế toán trưởng – Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Findex

– Kiểm toán viên cao cấp của Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) Bộ Tài chính;

 

 1. Bà LÊ PHƯƠNG ANH – Sinh năm 1977

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Bằng cấp chuyên môn:

 1. Cử nhân kinh tế – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành kế toán, kiểm toán;
  2. Chứng chỉ Kiểm toán viên cấp Nhà nước;
  3. Tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ tại Singapore và Malaysia;
  4. Tham gia nhiều lớp đào tạo ngắn hạn trong nước và Quốc tế.

Kinh nghiệm chuyên môn:

Số năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán: 20 năm

Số năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán: 20 năm

 1. Từ 7/2010 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
 2. Trước đó đã từng giữ các trọng trách:

– Trưởng phòng kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán TTP

– Trưởng phòng kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán ASNAF Việt Nam;

– Trưởng phòng kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán ASC;

– Kiểm toán viên cao cấp của Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) Bộ Tài chính;

 

4. Bà TRẦN THỊ HẠNH – Sinh năm 1977

 1. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
 2. Bằng cấp chuyên môn:
  1. Thạc sỹ MBA Mỹ

  2.Cử nhân kinh tế – Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội;

  1. Tham gia nhiều khoá học về chuyên ngành kiểm toán và thuế;

  4. Chứng chỉ kiểm toán viên cấp quốc gia;
  5. Tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ kiểm toán tại Singapore, Malaysia…
  6. Tham gia nhiều lớp đào tạo ngắn hạn trong nước và Quốc tế.

  Kinh nghiệm chuyên môn:

  Số năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán: 20 năm

  Số năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán: 20 năm

  1. Từ 2008 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
  2. Trước đó đã từng giữ các trọng trách:

  – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán ASNAF Việt Nam;

  – Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán ASC;

  – Kiểm toán viên cao cấp của Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) Bộ Tài chính;

 

 1. Ông HOÀNG VĂN KHOA – Sinh năm 1971

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Bằng cấp chuyên môn:

 1. Kỹ sư – Trường ĐH Xây Dựng Hà Nội;
  2. Tham gia nhiều lớp đào tạo ngắn hạn trong nước và Quốc tế về kỹ thuật XDCB.

Kinh nghiệm chuyên môn:

Số năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán: 17 năm

Số năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng: 21 năm

 1. Từ 7/2010 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
 2. Trước đó đã giữ các  trọng trách:

– Trưởng phòng kiểm toán XDCB của Công ty TNHH Kiểm toán TTP,

– Trưởng phòng kiểm toán XDCB Công ty TNHH Kiểm toán ASNAF Việt Nam,

– Trưởng phòng kiểm toán XDCB của Công ty TNHH Kiểm toán ASC,

– Kỹ thuật&n viên chính của Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) Bộ Tài chính;

– Đội trưởng thi công TCT đầu tư phát triển nhà Hà Nội

bsp;

 1. Ông NGUYỄN HỮU ĐỒNG – Sinh năm 1965

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Bằng cấp chuyên môn:

 1. Kỹ sư – Trường ĐH Xây Dựng Hà Nội;
  2. Tham gia nhiều lớp đào tạo ngắn hạn trong nước và Quốc tế về kỹ thuật XDCB.

Kinh nghiệm chuyên môn:

Số năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán: 21 năm

Số năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng: 29 năm

 1. Từ 4/2015 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
 2. Trước đó đã giữ các  trọng trách:

– Từ tháng 4/2006 đến 3/2015 Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn tài chính và Đầu tư Việt Nam,

– Từ tháng 1/2005 đến 3/2006 Kỹ thuật viên Công ty Kiểm toán và tư vấn (A&C) Bộ Tài chính

– Từ tháng 1/1998 đến 12/2004 Kỹ thuật viên Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) Bộ Tài chính

– Từ 1990 đến 1997 Kỹ thuật viên Công ty Xây lắp 5 thuộc TCT XD và phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp

bsp;

 1. Bà HOÀNG THỊ KHÁNH VÂN – Sinh năm 1974

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Bằng cấp chuyên môn:

 1. Cử nhân kinh tế – Trường đại học Tài chính kế toán
 2. Tham gia nhiều khoá học về chuyên ngành kiểm toán và thuế;
  3. Chứng chỉ kiểm toán viên cấp quốc gia;
  4. Tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ kiểm toán tại Singapore, Malaysia…
  5. Tham gia nhiều lớp đào tạo ngắn hạn trong nước và Quốc tế.

Kinh nghiệm chuyên môn:

Số năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán: 23 năm

Số năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán: 23 năm

1.Từ 01/2012 đến nay: Trưởng phòng kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán TTP

2.Từ 1/2018 đến 12/2011: Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Chứng khoán Hà Thành

3.Từ 03/2007 đến 12/2007: Trưởng phòng kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán ASC

4.Từ 05/2000 đến 02/2007: Kiểm toán viên cao cấp của Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) Bộ Tài Chính

5.Từ năm 1996 đến 04/2000: Trợ lý Kiểm toán viên của Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) Bộ Tài Chính

                         8. Ông NGUYỄN QUANG THIỀU – Sinh năm 1973

Chức vụ: Phó trưởng phòng kiểm toán XDCB

Bằng cấp chuyên môn:

Kỹ sư xây dựng – Trường ĐH Giao thông vận tải

Kinh nghiệm chuyên môn:

Số năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán: 11 năm

Số năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng: 15 năm

   1. Từ 12/2009 đến nay: Phó trưởng phòng kiểm toán XDCB Công ty TNHH Kiểm toán TTP
   2. Từ 10/2008 đến 12/2009: Kỹ thuật viên Công ty TNHH Kiểm toán TTP
   3. Từ tháng 1/2008 đến 9/2008: Kỹ sư cầu hầm công ty cổ phần Sibencon – Sennam
   4. Từ năm 2006 đến 12/2007: Kỹ sư cầu hầm công ty cổ phần xây dựng số 2 Vinaconex
 1. 9. Bà ĐỖ THỊ HUYỀN – Sinh năm 1982

Chức vụ: Trưởng phòng Kiểm toán

Bằng cấp chuyên môn:

    1. Cử nhân kinh tế – Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
     2. Chứng chỉ kiểm toán viên cấp quốc gia
     3. Tham gia nhiều lớp đào tạo ngắn hạn trong nước và Quốc tế.

Kinh nghiệm chuyên môn:

Số năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán: 14 năm

Số năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán: 14 năm

    1. Từ tháng 8/2018 đến nay Trưởng phòng kiểm toán 2 Công ty TNHH Kiểm toán TTP
    2. Từ 08/2010 đến 7/2018: Phó trưởng phòng kiểm toán 1 Công ty TNHH Kiểm toán TTP
    3. Từ 3/2007 đến 07/2010: Trợ lý kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán TTP
    4. Từ tháng 6/2005 đến 3/2007: Trợ lý kiểm toán viên Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) Bộ Tài chính
   1. 10. Ông Trần Tuấn Ninh    Chức vụ:  Phó Tổng Giám đốc
    1. Bằng cấp chuyên môn:
         1. Cử nhân kinh tế – Học Viện Ngân Hàng;
          2. Thạc sỹ kinh tế – Học viện Ngân hàng
          3. Chứng chỉ kiểm toán viên cấp quốc gia;
          4. Tham gia nhiều lớp đào tạo ngắn hạn trong nước và Quốc tế.

     Kinh nghiệm chuyên môn:

     Số năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán: 07 năm

     Số năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán: 07 năm

     Từ năm 2012 đến tháng 7/2017: Trợ lý Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán TTP

    2. Từ tháng 8/2017 đến nay: Trưởng phòng Kiểm toán 3 – Công ty TNHH Kiểm toán TTP
   2.  11.Ông Nguyễn Mạnh Chiến

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Bằng cấp chuyên môn:

     1. Cử nhân kinh tế – Trường ĐH Tài chính Kế toán;
      2.  Chứng chỉ kiểm toán viên cấp quốc gia;
      3. Tham gia nhiều lớp đào tạo ngắn hạn trong nước và Quốc tế.

Kinh nghiệm chuyên môn:

Số năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán: 10 năm

12. Ông NGUYỄN ĐỨC THỊNH – Sinh năm 1987

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh công ty tại TP HCM

Bằng cấp chuyên môn:

     1. Cử nhân kinh tế – Trường ĐH mở TP HCM;
      2. Chứng chỉ kiểm toán viên cấp quốc gia;
      3. Tham gia nhiều lớp đào tạo ngắn hạn trong nước và Quốc tế.

Kinh nghiệm chuyên môn:

Số năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán: 09 năm

Số năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán: 09 năm

     1. Từ 05/2015 đến nay: Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán TTP tại TP HCM,
     2. Từ T7/2009 đến T5/2015: Trợ lý Kiểm toán viên – Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ
    1.  13. Bà Bùi Thanh Trang- Sinh năm 1979

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Miền Bắc

Bằng cấp chuyên môn:

      1. Cử nhân kinh tế – Học viện Tài chính;
      2. Cử nhân Luật – ĐH Luật Hà Nội
      3. Luật sư tập sự
      4. Chứng chỉ kiểm toán viên cấp quốc gia;
      5. Chứng chỉ hành nghề kế toán
      6. Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế
      7. Thẻ thẩm định viên về giá cấp quốc gia
      8. Tham gia nhiều lớp đào tạo ngắn hạn trong nước và Quốc tế.

Kinh nghiệm chuyên môn:

Số năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán: 14 năm

Số năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán: 17 năm

      • Từ 10/2016 đến nay: Giám đốc chi nhánh miền Bắc – Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
      • Từ T07/2010 – T9/201 Giám đốc thuế – Kế toán, Kế toán trưởng – Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Việt Nam;
      • Từ T01/2007 – T6/2010: Chuyên gia Thuế – Kế toán, Kế toán trưởng – Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Việt Nam;
      •     Từ T01/2005 – T12/2006: Trợ lý Kiểm toán viên, kế toán tổng hợp – Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Việt Nam;

–    Từ T7/2001 – T12/2004: Kế toán – Công ty Thương mại Việt Á

      1. Ông Đỗ Ngọc An – Sinh năm 1974

Chức vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Bắc

Bằng cấp chuyên môn:

      1. Cử nhân kinh tế – Học viện Tài chính;
      2. Chứng chỉ kiểm toán viên cấp quốc gia;
      3. Thẻ thẩm định viên về giá cấp quốc gia
      4. Tham gia nhiều lớp đào tạo ngắn hạn trong nước và Quốc tế.

Kinh nghiệm chuyên môn:

Số năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán: 16 năm

Số năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán: 22 năm

     • Từ 10/2016 đến nay: Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Bắc – Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
     • Từ T12/2009 – T9/2016: Giám đốc thẩm định – Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Việt Nam;
     • Từ T07/2008 – T11/2009: Phó phòng kiểm toán  – Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô;
     • Từ T02/2007 – T06/2008: Giám đốc công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Nam Việt;
     • Từ T12/2005 – T01/2007: Trợ lý Kiểm toán viên – Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Nam Việt;
     • Từ T07/2003 – T11/2005: Trợ lý Kiểm toán viên – Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Việt Nam;
     • Từ T11/2001 – T06/2003: Kế toán – Doanh nghiệp tư nhân Thu Hoa – Long Biên – Hà Nội;
     • Từ T10/1999 – T10/2001: Kế toán – Trường Đào tạo CNKT Cơ khí I – Đông Anh – Hà Nội;
     • Từ T10/1996 – T09/1999: Kế toán – Viện nghiên cứu Ngô – Đan Phượng – Hà Nội;

Comments are closed.