Đội ngũ Kiểm toán viên, kỹ thuật viên và nhân viên

Để hoạt động thành công và có hiệu quả chúng tôi luôn coi trọng vấn đề trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ kiểm toán viên, kỹ thuật viên và nhân viên.

Hiện nay TTP có đội ngũ kiểm toán viên, kỹ thuật viên và nhân viên được đào tạo đại học và trên đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng – kế toán và kiểm toán, kỹ thuật xây dựng từ các trường Đại học danh tiếng ở trong nước và ở nước ngoài, cùng với các cộng tác viên bao gồm các Giáo sư, Tiến sỹ, chuyên gia đầu ngành với kinh nghiệm và chuyên môn dày dạn chắc chắn sẽ đáp ứng những yêu cầu cao nhất của khách hàng. Đội ngũ nhân viên và cộng tác viên của chúng tôi phần lớn là những người có chuyên môn cao và dày dạn kinh nghiệm vì vậy chắc chắn chúng tôi sẽ là những người bạn đồng hành đáng tin cậy của khách hàng.

DANH SÁCH KIỂM TOÁN VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KIỂM TOÁN NĂM 2022

STT
Họ và tên
Năm sinh
 Chức vụ
Quê quán
Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 
Nam
Nữ
Số
Ngày cấp
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Lê Quang Đức 1964 Chủ tịch HĐTV  Hưng Yên 0164-2018-133-1 10/10/2017
2 Nguyễn Chi Thành 1976  Tổng Giám đốc Quảng Ninh 0647-2018-133-1 10/10/2017
3 Trần Thị Hạnh 1977 Phó Tổng GĐ Hưng Yên 0726-2018-133-1 10/10/2017
4 Lê Phương Anh 1977 Phó Tổng GĐ Nam Hà 0739-2018-133-1 10/10/2017
5 Hoàng Kim Thùy 1976 Kiểm toán viên Hà Nội 1464-2018-133-1 10/10/2017
6 Hoàng Thị Khánh Vân 1974 Trưởng phòng Thanh Hóa 0371-2018-133-1 10/10/2017
7 Ngô Duy Việt 1982 Kiểm toán viên Thái Nguyên 1703–2019-133-1 29/10/2018
8 Phạm Thị Tuyên 1976 Kiểm toán viên Thái Bình 1474-2021-133-1 29/10/2020
9 Phùng Văn Lữ 1987   Kiểm toán viên Hà Nội 4075-2022-133-1 13/10/2021
10 Trần Tuấn Ninh 1990   Trưởng phòng Hà Nội 3964-2022-133-1 13/10/2021
11 Nguyễn Thị Nam Hải   1989 Kiểm toán viên Nam Định 4003-2022-133-1 13/10/2021
12 Tạ Huy Đăng 1974 Giám đốc CN Hà Nội Hà Nội 0566-2018-133-1 10/10/2017
13 Nguyễn Đức Thịnh 1987 Giám đốcCN HCM Hà Nam 3158-2020-133-1 07/10/2019
14 Lê Thị Kim Ngân 1987 Kiểm toán viên Thừa Thiên Huế 3131-2020-133-1 07/10/2019
15 Bùi Thanh Trang 1979 P.TGĐ Kiêm GĐ CN Phía Bắc Hà Nam 1790– 2018 -133-1 10/10/2017
16 Đỗ Ngọc An 1974 Phó GĐ CN Miền Bắc Hà Nội 1232– 2018 -133-1 10/10/2017
17 Trần Thu Hà 1982 Kiểm toán viên Hà Nội 1989– 2018 -133-1 10/10/2017
18 Nguyễn Hà Phương 1981   Phó Trưởng phòng Quảng Ninh 4033-2018-133-1 06/12/2018
19 Trịnh Phi Thường 1970   Phó GĐ CN Hà Nội Thanh Hóa 2576-2020-133-1 30/10/2020

DANH SÁCH KIỂM TOÁN VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KIỂM TOÁN NĂM 2023

STT
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ
Chứng nhận đăng ký hành nghề
Nam
Nữ
Số
Ngày cấp
1
2
3
4
5
6
7
I.      Trụ sở chính          
1 Lê Quang Đức 1964   Chủ tịch HĐTV 0164-2023-133-1 14/10/2022
2 Nguyễn Chi Thành   1976 Tổng Giám đốc 0647-2023-133-1 14/10/2022
3 Trần Thị Hạnh   1977 P.TGĐ 0726-2023-133-1 14/10/2022
4 Lê Phương Anh   1977 P.TGĐ 0739-2023-133-1 14/10/2022
5 Hoàng Kim Thùy   1976 KTV 1464-2023-133-1 14/10/2022
6 Hoàng Thị Khánh Vân   1974 P.TGĐ 0371-2023-133-1 14/10/2022
7 Phạm Thị Tuyên   1977 KTV 1474-2021-133-1 29/10/2020
8 Trần Tuấn Ninh 1990   P.TGĐ 3964-2022-133-1 13/10/2021
09 Nguyễn Thị Nam Hải   1989 KTV 4003-2022-133-1 13/10/2021
10 Phùng Văn Lữ 1987   KTV 4075-2022-133-1 13/10/2021
11 Nguyễn Hà Phương 1981   KTV 4033-2023-133-1 14/10/2022
12 Ngô Duy Việt 1982   KTV 1703-2019-133-1 29/10/2018
Chi nhánh Miền Bắc        
13 Đỗ Ngọc An 1974   KTV 1232-2023-133-1 14/10/2022
14 Bùi Thanh Trang   1979 Giám đốc CN Miền bắc –KTV 1790-2023-133-1 14/10/2022
15 Trần Thu Hà   1982 KTV 1989-2023-133-1 14/10/2022
Chi nhánh Hà Nội        
16 Nguyễn Mạnh Chiến 1989   Giám đốc CN  Hà Nội – KTV 3777-2021-133-1 12/05/2023
17 Tạ Huy Đăng 1974   KTV 0566-2023-133-1 14/10/2022
18 Phan Tất Thành 1988   KTV 3321-2023-133-1 03/07/2023
Chi nhánh TP Hồ Chí Minh        
19 Nguyễn Đức Thịnh 1987   Giám đốc CN TP HCM – KTV 3158-2020-133-1 07/10/2019
20 Lê Thị Kim Ngân 1987 KTV 3131-2020-133-1 07/10/2019

Comments are closed.