Văn bản chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng 2019 của BTC

Ngày 15/11/2018 Bộ Tài chính đã có Quyết Định số 2155/QĐ – BTC về việc chấp thuận cho Doanh ngiệp Kiểm toán và Kiểm toán viên hàng nghề được kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019. Trong đó có Công ty TNHH Kiểm toán TTP và các Kiểm toán viên hành nghề của công ty.

QD 2155 BTC 2018 – KT Loi ich cong chung

 

 

 

Comments are closed.